Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Національна гаряча лінія
Педагогічна преса

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Виховна робота

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 
 
Основні пріоритети виховної роботи в 2011 – 2012 н.р.
  
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів науково-педагогічно обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.
На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговість виховної функції надається навчальним закладам. Про це визначено у Законах України „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”. Нормативно – правовою базою у формуванні виховних систем району є Концепцією національно-патріотичного виховання, програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,
  
Указ Президента 
України від 1 листопада 2010 року «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України» та багато інших.
Основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів викладені у програмі „Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, затвердженій наказом Міністерства освіти  і науки України від 17.12.2007 №1133.
  
Таким чином, орієнтовними напрямами подальшої роботи з громадянського виховання  учнівської молоді є: 
подальше ознайомлення педагогів з нормативними документами про освіту та виховання, зокрема з програмою"Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" та впровадження у навчально-виховний процес основних завдань та положень, закладених у ці документи;
упровадження цілеспрямованого і професійного управління виховним процесом, що передбачає вивчення вихованців, установлення психолого-педагогічного діагностування, підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу, об’єктивне оцінювання результатів виховної роботи;
перехід від окремих напрямів виховання та виховних заходів до розробки, проектування і моделювання виховних систем;
реалізація змісту виховання шляхом формування ціннісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля та самої себе.
 
Для підвищення ефективності  методичної  роботи, успішної реалізації виховних завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» керівникам ЗНЗ району необхідно спрямувати зусилля на оновлення технологічних механізмів, використання системно-функціонального підходу. Важливо організувати методичну діяльність щодо оптимального використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення аналітичних веб-сторінок про стан виховної роботи в навчальних закладах, організацію методичного супроводу інтегративної діяльності школи, сім´ї, громадськості, позашкільних навчальних закладів.
Виховна робота у загальноосвітніх навчальних закладах району базується  на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України. Кожний навчальний заклад визначає систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.
У 2011 – 2012 н.р. необхідно активізувати правове виховання, підвищити рівень правової культури дітей, забезпечити системне вивчення та дотримання учнями прав і обов’язків, які передбачені пунктами 42, 43 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964. Водночас слід активізувати  співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.
Військово-патріотичне виховання учнівської молоді є пріоритетним роботі ЗНЗ району . З огляду на важливу проблему виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни. Актуальним на сьогодні є   проведення та участь учнів у військово-патріотичних іграх „Джура”, „Котигорошко”, „Зірниця” тощо, які покликані формувати у дітей  високі морально-психологічні та бойові якості: мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість, наполегливість, дисциплінованість. Крім того, у цьому контексті важливою є підтримка функціонування шкільних музеїв.
Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя,  підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. З метою створення системи профілактичних заходів запобігання тютюнокурінню серед дітей, учнівської та студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників видано наказ МОН від 01.02.2010 № 58 „Про затвердження заходів щодо виконання державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров»я населення на період до 2012 року”.
У центрі уваги керівників навчальних закладів, класних керівників, вихователів, практичних психологів мають бути питання профілактики випадків фізичного й психологічного насильства. З метою попередження проявів жорстокості й насильства та забезпечення прав неповнолітніх у навчальних закладах Міністерством видано наказ від 01.02.2010 № 59 „Про вжиття заходів щодо запобігання насильству”, який має неухильно виконуватись.
Слід приділити увагу питанням попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, включаючи сексуальні домагання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин , примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення в азартні ігри тощо.
Особливу увагу у вихованні підростаючого покоління  необхідно приділити питанням профілактичної роботи у навчальних закладах з подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. Криміногенна ситуація в дитячому та підлітковому середовищі залишається тривожною. За таких умов є нагальна потреба посилення профілактичної та правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності серед неповнолітніх. Слід приділяти особливу увагу  розширенню  індивідуальних форм роботи з підлітками з так званої „групи ризику”, залучення їх до позашкільної  освіти, підсилення ролі  органів учнівського самоврядування у профілактичній роботі серед неповнолітніх, впровадження кращого педагогічного досвіду з цих питань.  Відділ освіти та ЗНЗ району у 2010 – 2011 н.р. співпрацювали та зацікавлені  у більш тісній співпраці з усіма службами та організаціями району ( КМСД, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді, ССД, відділом в справах сімї, молоді та спорту, працівниками юстиції, ЦРЛ, дільничими лікарями), селищною та сільськими радами з питань профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності та виносить пропозицію щодо проведення щомісячних спільних координаційних рад, рейдів – перевірок, нарад, заходів , семінарів тощо. Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти успіху у нелегкій справі виховання підростаючого покоління.
Соціальне здоров’я дітей та молоді значною мірою залежить від того, як вони проводять вільний від навчання час. Відтак необхідно організувати цілісний освітній простір, який створив би умови для наповнення внутрішнього світу підлітка ціннісним змістом.
Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти важливого значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю соціального виховання та реформування життєвої компетенції молоді.           
Діюча мережа позашкільних навчальних закладів району ( БДТ, СЮН, ДЮСШ, в яких навчається 1330дітей району) надає переважно безкоштовні послуги, створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснює соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля молоді, навчає учнів за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним напрямами.
У відповідності до вимог сьогодення потребує посиленої підтримки дослідницька, експериментальна, пошукова робота дітей , робота з обдарованими учнями  концентрація  зусиль на цьому всіх зацікавлених сторін.
Одним з ефективних напрямів позашкільної освіти, який має потужний виховний потенціал, є дитячо-юнацький туризм і краєзнавство. Керівникам ЗНЗ необхідно підтримувати екскурсійну, туристсько-краєзнавчу та пошукову роботу, яка координується БДТ. З метою виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до звичаїв та традицій українського народу у 2010 році запроваджено Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді „Моя Батьківщина – Україна”  (наказ МОН від 14.06.2010 № 561), в роботу якої необхідно включитись всім ЗОШ району. 
Належну увагу необхідно приділити еколого-натуралістичній діяльності учнівської молоді.  Екологічна освіта є серед  пріоритетних завдань державної освітньої політики. В навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів важливе місце відводиться безпосередньому спілкуванню дітей з природою через проведення комплексних моніторингових досліджень, розгортання практичної природоохоронної діяльності під час форм навчання: екскурсій, походів, експедицій, тощо, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи. Окреме значення має участь дітей у Всеукраїнських екологічних акціях,  форумах, конкурсах, проектах. Це  дає можливість виявити обдарованих і талановитих дітей та сприяти їх подальшому розвитку.
Велика увага педагогічних колективів всіх  навчальних закладів має бути сконцентрована на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку), з  дітьми пільгових категорій.
Провідними завданнями навчальних закладів є забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості , як найвищої цінності суспільства, виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, збагачення її інтелектуального та культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями,  збереження та розвиток її фізичного і психічного здоров’я,профілактика девіантних проявів серед неповнолітніх,   підготовка учнівської молоді до життя у цивілізованому та культурному просторі.