Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Національна гаряча лінія
Педагогічна преса

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Наказ відділу освіти про атестацію

 

НАКАЗ
 
22.09.2011             смт. Магдалинівка                             № 48-к
 
 Про склад атестаційної комісії
 та проведення атестації педагогічних
 працівників у 2012 році
         На виконання ст.54 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010№930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550, з урахуванням повноважень п.6.10 вищезазначеного Типового положення для організованої роботи атестаційних комісій І, ІІ рівнів у 2012 році та згідно з наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 09.09.2011 №255-К,
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти райдержадміністрації:
Штефан Анатолій Григорович – голова комісії, начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Івочка Володимир Максимович – заступник голови комісії, голова профспілкого комітету працівників освіти;
Шевченко Наталя Олександрівна – секретар комісії,  методист відділу освіти;
Члени комісії:
Удовиченко  Світлана Максимівна – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти;
Руденко Ігор Петрович – методист РМК;
Саламаха Валентина Сергіївна – методист РМК;
Салабай Анастасія Володимирівна – методист РМК;
Стеценко Тетяна Володимирівна – методист РМК;
Приймак Людмила Іванівна – методист РМК;
Цимбаліст Галина Іванівна – методист РМК;
Кузнєцова Таїса Анатоліївна – методист РМК;
Максімова Юлія Володимирівна – методист РМК;
Лобанова Світлана Василівна – директор Оленівської ЗОШ.
2.Затвердити графік засідань атестаційної комісії:
1 засідання – 22.09.2011
2 засідання – 07.11.2011
3 засідання – 21.01.2011
4 засідання – 07.04.2011.
3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчально-виховних закладів, завідуючим дошкільними навчальними закладами:
3.1 організувати проведення атестації педагогічних працівників у 2011-2012 н. р. та забезпечити їх своєчасне підвищення кваліфікації;
3.2 видати відповідні накази про проведення атестації та створення атестаційних комісій, передбачивши на посаду голови атестаційної комісії керівника навчального закладу, на посаду заступника голови комісії – голову профспілкового органу;
3.3забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії заяв від педагогічних працівників про участь у черговій (позачерговій) атестації,про перенесення строку атестації, документів про підвищення кваліфікації та після їх розгляду затвердити наказом списки педагогічних працівників, які атестуються та яким перенесено строк чергової атестації, графіки засідань атестаційної комісії;
3.4 забезпечити дотримання основних принципів при проведенні атестації:  систематичності, всебічності, колегіальності, доступності, гласності, морального та матеріального заохочення.
3.5 Атестаційній комісії І рівня:
    надати накази про проведення атестації в закладі, затверджені графік засідань атестаційної комісії та списки педагогічних працівників, які атестуються до атестаційної комісії ІІ рівня (Шевченко Н.О.);
    забезпечити підготовку комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної діяльності шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення аналізу освітньої діяльності в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах. При підготовці комплексної оцінки врахувати, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка – методист» повинні мати власні методичні розробки.
4.Атестацію педагогічних працівників навчальних закладів, в яких кількість педагогів менш як 10 осіб, атестаційними комісіями ІІ рівня.
5.Бухгалтерії відділу освіти: при оплаті праці вчителів,  які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, неухильно дотримуватись вимог п.3.20 Типового положення до введення в дію відповідних змін і доповнень, затверджених  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
6.Зберегти за педагогічними працівниками, які мають повну вищу педагогічну освіту та переходять на посади педагогів-організаторів, вихователів груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователів шкіл-інтернатів, кваліфікаційні категорії до наступної атестації.
7.Затвердити строки проведення атестації педагогічних працівників в 2012 р.:
   З 19березня по зо березня, підсумкові засідання атестаційних комісій І рівня;
07квітня- підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня.
8.Атестаційним комісіям І, ІІ рівнів оформлення атестаційного листа здійснювати за зразком, із зазначенням стажу роботи на займаній посаді та загального стажу педагогічної діяльності станом на 01.03.2012 року.
9.Після проведення атестації, у тижневий термін, оформити протоколи атестаційних комісій І,ІІ рівнів належним чином (пронумерувати, прошнурувати, підписати керівником навчального закладу, скріпити печаткою) та забезпечити їх зберігання. 
10.Атестаційній комісії ІІ рівня:
Надати секретарю атестаційної комісії головного управління освіти і науки ОДА наказ про склад атестаційної комісії та проведення атестації, графік засідань атестаційних комісій та списки педагогічних працівників щодо яких приймається рішення атестаційною комісією ІІІ рівня, а також заяви про перенесення строку атестації.
11.За результатами атестації протягом п’яти днів видати відповідні накази про встановлення тарифних розрядів, присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань, про відповідність раніше присвоєним тарифним розрядам, кваліфікаційним категоріям та надати їх до 20.04.2012 року секретарю атестаційної комісії головного управління освіти і науки
    Лимаренко О.В.
12.Затвердити склад районної експертної групи для вивчення та об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників району:
    Удовиченко Світлана Максимівна – завідуюча РМК відділу освіти,
    Івочка Володимир Максимович – голова ПК працівників освіти,
    Руденко Ігор Петрович – методист відділу освіти. 
13.Підготувати до 15.05.2012 року узагальнені звіти за результатами атестації  та подання на моральне заохочення педагогічних працівників, які атестуються в 2011-2012 н.р.
14.Секретарю атестаційної комісії відділу освіти Шевченко Н.О. довести вищезазначений наказ до атестаційних комісій І рівня.
15.Координацію роботи по виконанню наказу покласти на Шевченко Н.О., методиста відділу освіти з кадрових питань, контроль залишаю за собою.
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти                                        А.Г.Штефан